Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor deelname aan een Flyboardles, welk georganiseerd is door Flyboard Fantasy. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon die deelneemt aan de les. In dit document staan de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die bij de lessen worden gehanteerd.

1. Deelnemer:

1.1 De deelnemer dient een minimum leeftijd van 16 jaar te hebben of vanaf minimaal 12 jaar onder begeleiding te staan van een andere persoon, ouder dan 18 jaar.

1.2 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de les.

1.3 Door de instructeurs worden er instructies en tips gegeven, maar het meeste van de tijd zal besteed worden aan het flyboarden.

1.4 De deelnemer mag niet zwaarder zijn als 125kg.

1.5 De deelnemer heeft geen grotere schoenmaat dan maat 46.

1.6 Het is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

1.7 Het dragen van een zwemvest is verplicht tijdens het flyboarden. (zwemvesten zijn aanwezig)

2. Materiaal:

2.1 Er wordt gebruikt gemaakt van een flyboard van Zapata Flyboards

2.2 Wij gebruiken goedgekeurde onderdelen. Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de Flyboarder en omstanders.

2.3 Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere les gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.

3. Condities:

3.1 Lessen worden gegeven wanneer de weersvoorspellingen goed zijn. Dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de les gegeven wordt.

3.2 Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de les geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum.

3.3 Als het aantal aanmeldingen te weinig is om de flyboard les dag door te laten gaan word het geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum.

3.4 De meest gebruikte locatie voor de lessen is camping ‘Maaszicht’ te Kerkdriel. Andere locaties zijn bespreekbaar. Vereiste is dat de locatie groot en diep genoeg is voor onze waterscooter en dat wij met onze flyboard vrij kunnen vliegen en dat er weinig tot geen obstakels in het water zijn.

4. Huisregels:

4.1 De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de hele les opgevolgd te worden.

4.2 Als de instructeur het niet meer veilig vindt stopt hij met gas geven op de waterscooter daardoor stopt de flyboard direct en wordt er uitgelegd door de instructeur waarom het gas geven werd onderbroken aan de flyboarder.

4.3 De flyboard wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd.

4.4 Horloges, armbanden en ringen moeten af, i.v.m. de veiligheid

4.5 Andere deelnemers bevinden zich te allen tijde buiten het water uit de buurt van de flyboarder.

4.6 Het is verboden om te roken in de buurt van het materiaal (brandgevaar).

4.7 Eventuele ongevallen of materiaalschade direct melden aan de instructeur(s).

4.8 Geen afval achterlaten op de locatie.